Twelfth Night

He, Bingzhu 1993

Performed by Shanghai Theatre Academy Class of 1990.

Romiou yu Youliye

Xu, Qiping 1981

Performed by the third class of Tibetan students from the Shanghai Theatre Academy.

Othello

Liu, Jianping 1986

Performed by Inner-Mongolian students from the Shanghai Theatre Academy.