Note for clip being currently displayed

Production description

This production was adapted into huangmei opera and performed at the Ruijin Theatre, Shanghai, China, by the Anhui Huangmei Opera Troupe, April 20-22, 1986.

Adaptor: Jin Zhi

Directors: Jiang Weiguo / Sun Huairen

Music: Chen Jinggen / Xie Guahua

Set Design: Lu Zhenhuan

Lighting: Pan Jiayu

Costumes: Zhou Yiming / Jiao Li

CAST:

Beatrice: Ma Lan
Hero: Wu Quiong
Benedick: Huang Xinde
Claudio: Jiang Jiangguo
Don Pedro: Wan Shaofang
Don John: Li Jimin

Source of information:

Shakespeare in Traditional Chinese Operas
Zha Peide and Tian Jia
Shakespeare Quarterly
Vol. 39, No. 2 (Summer, 1988), pp. 204-211

Leave a Comment

SHARE

  Wu shi sheng fei (Much Ado About Nothing)

  Type:
  stage
  Year:
  Director:
  Jiang, Weiguo | Productions
  Sun, Huairen | Productions
  Play:
  Language:
  Venue:
   
  Shanghai,China
  Company: